Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

Spread the love

 

บทสวดมนต์

ชัยมงคลคาถา

พระคาถาชินบัญชร

บทสวด ถวายพระพรชัย

 

( บูชาพระรัตนตรัย)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

 

( นมัสการรพระรัตนตรัย )

 

อะระหัง สัมาสัมพุธโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

ส์วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ

สังโห สังฆังนะมามิ (กราบ)

 

 

Facebook Comments

Check Also

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

Spread the love …