Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์ อาราธนาศิล 5

บทสวดมนต์ อาราธนาศิล 5

Spread the love

บทสวดมนต์ อาราธนาศิล 5

 

มะยัง ภันเต วิสุง วิงสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีรานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงสุง รักขะนะถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลา ยาจามะ

*ถ้าสวดคนเดียว ให้เปลี่ยนจากคำว่า*

มะยัง เป็น อะหัง .ยาจามะ เป็น ยาจามิ

 

 

Facebook Comments

Check Also

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

Spread the love …