Breaking News
Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

Spread the love

 

 

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิปราศเวร

อัพ์ยา ปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆโหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ

รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

ภาพโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay 

Facebook Comments Box

Check Also

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

Spread the love …